วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก วิถีท้องถิ่น

แท็ก: วิถีท้องถิ่น

ข้าวไทย : บันไดขั้นแรกๆ สู่การเป็นเภสัชโอชา

ตำนานเก่าทั้งของไทยและอุษาคเนย์เล่าเรื่องข้าวไว้หลายเรื่อง มีอยู่เรื่องหนึ่ง เล่าคล้ายๆ กัน คือบอกว่า ข้าวนั้นแต่เดิมเมล็ดใหญ่เท่าผลมะละกอ ไม่มีเปลือก...

“น้ำชุบแดนสะตอ” งานตำอันหลากหลาย

ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา มีงานกินน่าสนุกที่ “ป่าไผ่สร้างสุข” อำเภอควนขนุน พัทลุง รมณียสถานอันร่มรื่นที่มีการติดตลาดอินทรีย์แบบเต็มรูปแบบทุกวันเสาร์ ต...

ราชบุรีวันนี้ มี ตลาดวิถีธรรมชาติ

วันอังคารที่ 15  สิงหาคม 2560 เป็นวันแรกสถาปนาของ “ตลาดวิถีธรรมชาติ” โดยภาคีเครือข่ายในพื้นที่ราชบุรี ภายใต้ชื่อ “กลุ่มเกษตรกรตามรอยพ่อ” บนพื้นที่ว่าง...

เรื่องน่าสนใจ