วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

แท็ก: วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

อาชีวะฟื้นทำว่าวไทยโดย “ซุปเปอร์เป็ด” ผู้สืบสานตำนานว่าวไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดสอนการทำว่าวไทย ในรูปแบบ “โครงการบริการชุมชนและจิตอาสาฝึกอบรมวิชาชีพว่าวไทย” โดยเปิดสอนเป็นเวลา 3 วัน ระหว่า...

เรื่องน่าสนใจ