วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก ศูนย์เรียนรู้

แท็ก: ศูนย์เรียนรู้

ปราจีนบุรี จัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย หวังต่อยอดพัฒนาเกษตรในจังหวัดอย่างยั่งยืน

เมื่อวันนที่ 20 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดอบรมการพัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย ...

จากเกษตรทุนนิยม สู่ความพอเพียงด้วยเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ที่แม่ออน เชียงใหม่

ศูนย์เกษตรธรรมชาติแม่ออน ของ ครูอินสอน สุริยงค์ ที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ คือแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรรมธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องของอินทรีย์ชีว...

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี

เชื่อว่า คนไทยส่วนใหญ่รู้จัก “จังหวัดชายแดนภาคใต้” อย่างผิวเผิน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในที่นี้หมายถึง 5 จังหวัดใต้สุดของประเทศไทย ที่มีพื้นที่ติดต่อกับป...

เรื่องน่าสนใจ