วันพฤหัสที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สนธิสัญญาแวร์ซาย

แท็ก: สนธิสัญญาแวร์ซาย

กระทรวงแรงงานฉลอง 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศลงนามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าฉบับแรกข...

กระทรวงแรงงานฉลอง 100 ปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศลงนามแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าฉบับแรกของประเทศไทย (Decent Work Coutry Program:DWCP) ...

เรื่องน่าสนใจ