วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สนับสนุนสินเชื่อ

แท็ก: สนับสนุนสินเชื่อ

ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ

ธ.ก.ส. หนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมฟื้นเศรษฐกิจ จัดสินเชื่อวงเงิน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย  MLR – 2.25% ต่อปี  ให้ อบจ. อบต. เทศบาล เมืองพัทยา...

ธ.ก.ส. ลงนามร่วมกับเป๊ปซี่โค สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 300 ล้านบาท ให้เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งระบบเทคโนโล...

โรงงานลำพูน, บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายมันฝรั่งทอดกรอบ “เลย์” ได้จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือร...

ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมผลไม้ ปี 63

ธ.ก.ส. หนุนเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดำเนินธุรกิจ รับซื้อรวบรวมผลไม้ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ และ...

ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสร้างไทยในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

ธ.ก.ส. พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนและประชารัฐสร้างไทยผ่านโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย โชว์ผลการดำเนินงานในกลุ่มพื้นที่จังหวัด กาญจ...

เรื่องน่าสนใจ