วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สมใจผลไม้แช่อิ่ม

แท็ก: สมใจผลไม้แช่อิ่ม

แปรรูปผลไม้แช่อิ่ม ‘ร้านสมใจ’ สร้างความสำเร็จได้ ด้วยแนวคิด ‘เศรษฐกิจพอเพียง’

ผลไม้ดองหรือ ผลไม้แช่อิ่ม ตามฤดูกาลต่าง ๆ นับเป็นหนึ่งในการแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตร ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทุกเพศ-ทุกวัย การทำ ผลไม้ดองหรือ ผลไ...

เรื่องน่าสนใจ