วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

แท็ก: สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

ธ.ก.ส. หนุนแปรรูปกล้วยน้ำว้าเขียว เป็น “กล้วยผง” สร้างมูลค่าเพิ่ม 27 เท่าตัว

“จังหวัดสมุทรสงคราม” แม้เป็นเมืองที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดในประเทศ แต่เป็นพื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพสูง ในฐานะ “เมืองสามน้ำ” ทั้ง น้ำจืด-น้ำกร่อย-น้...

เรื่องน่าสนใจ