เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

แท็ก: สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทส...

สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จำกัด สุดยอดสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เป็นเลิศ เน...

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคุรุสภาอำเภอเมืองเชียงใหม่ จำกัด เป็นที่พึ่งทางการเงินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอ...

“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” เป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการรวมเงินทุนของกลุ่มสมาชิกเพื่อทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น รับฝากเงิน ให้บริการเงินกู้ยืมแก่สมาช...

สหกรณ์โคนมท่าหลวง คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ สู่โครงการต้นแบบโคนมไทยที่มีประสิทธิภาพ 

สหกรณ์โคนมท่าหลวง จำกัด คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสหกรณ์โคนม โดดเด่นด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้ในการเก็บข้อมูลโคนมและแจ้ง...

ร้านสหกรณ์ รพ.มหาราช นครศรีฯ คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประเภทสหกรณ์ร้านค้า ชูจุดเด่น “ใส่ใจ เข...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยก “ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จำกัด” ต้นแบบความสำเร็จ บริการเป็นเลิศ ถือคติ “เข้าใจ ใส่ใจ มีน้ำใจ” สู่ความสำเร็จคว้าราง...

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่น ด้วยจุดยืนที่แข็งแกร่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลำพูน จำกัด คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2567 ในการสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างผลกำไรทุกธุ...

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 สร้างเครือข่ายเข้มแข็ง ช่วยสม...

การสร้างความสามัคคีและสังคมเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง ถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจมีความสำเร็จ โดยเฉพาะการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสหกรณ์ เพราะช่ว...

สหกรณ์กองทุนสวนยางเอราวัณพัฒนาครบเครื่องเรื่องยาง คว้ารางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 2567 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติแต่ละประเภทเป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานให้ปรากฏ...

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชมความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี...

นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมชมความสำเร็จของสหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด (สหกรณ์...

วัน“พืชมงคล”กับรางวัลพระราชทานปี 2564 อีกความภูมิใจสมาชิกสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

วันพืชมงคลของทุกปี  นอกจากมีงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญแล้วยังมีการพระราชทานโล่รางวัลแก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ โดย...

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด ต้นแบบการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จํากัด อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2520 จนถึงทุกวันนี้ มีอายุครบ 43 ปี ถือว่า...

เรื่องน่าสนใจ