วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 2562

แท็ก: สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 2562

คัดได้แล้ว 7 สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี 2562 เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คัดเลือก 7 สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปี 2562 และกลุ่มเกษตรกรทำนาและทำสวนดีเด่น 2 แห่ง เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล เนื่องในงานพระราชพิธีพื...

เรื่องน่าสนใจ