วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว

แท็ก: สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาว

เกษตรกรเขื่อนลำปาว รวมกลุ่มตั้งสหกรณ์เลี้ยงปลากระชัง เริ่ม 3 หมื่น 1 ปี มีเงินหมุนเวียน 14 ล้าน

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังเขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ หันหลังให้กับอาชีพปลูกมันสำปะหลังที่ราคาตกต่ำ ประสบปัญหาขาดทุนซ้ำซาก รวมตัวจัดตั้งสหกรณ์เลี้ยงปลาด้วย...

เรื่องน่าสนใจ