วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด

แท็ก: สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ ต้นแบบความสำเร็จทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560...

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ “ต้นแบบ ” เกษตรอินทรีย์พอเพียงที่เข้มแข็ง

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด  จดทะเบียนเมื่อวันที่ 6  พฤศจิกายน พ.ศ.2546 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 363 หมู่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชีย...

เรื่องน่าสนใจ