วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สหกรณ์

แท็ก: สหกรณ์

เกษตรฯ ดึงเอกชน ร่วมวางระบบขนส่งและศูนย์กระจายสินค้า

นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช สมาพันธ์ เอสเอ็มอี ไทย เป็นประธานคณะทำงานร่วมการประชุมคณะทำง...

สหกรณ์ขานรับบัตรเงินสด Co-op Member card ช่วยพัฒนาระบบธุรกรรมการเงินสหกรณ์ให้ง่าย-สะดวก มีประโยชน์ก...

ภายหลังที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ทำข้อตกลงกับธนาคารกรุงไทยในการพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงินให้สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้เข้ากับยุคดิจิทัลและนวัตกรรมท...

สมาชิกสหกรณ์สโมสรรถไฟ ยื่นหนังสือเรียกร้อง กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งแก้ปัญหาภายใน 15 วัน ชี้หากปล่อยไว้...

ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ หลังสหกรณ์ประสบปัญหาจากกรณีอดีตกรรมการปล่อยกู้ลูกหนี้ 6 ราย วง...

รัฐบาลติดปีกสหกรณ์ เสริมความแข็งแกร่งเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

วิวัฒนาการของระบบสหกรณ์ในประเทศไทย เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. 2458 ปลายสมัยรัชกาลที่ 5 รัฐบาลยุคนั้น เห็นสมควรที่นำวิธีการสหกรณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนข...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล ปลูกข้าว “พันธุ์ กข 43” เจาะตลาดข้าวส...

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการบางระกำโมเดล ใช้กลไกสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการผลผลิตข้าวในพื้นที่ เพื่อแก้ไข...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ปลื้มศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศสร้างยอดขายทะลุหกพันล้านบาท ปี 61 ดันสหกรณ์ก...

กรมส่งเสริมสหกรณ์เผยปี 60 ยอดจำหน่ายสินค้าของศูนย์กระจาย สินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ 124 แห่ง  ทะลุหกพันล้านบาท สินค้าประเภทปัจจัยการผลิต ผลผลิตการเกษตร สิ...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เฟ้นหาสหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพ พร้อมทำหน้าที่หัวขบวนนำเกษตรกรก้าวสู่ SME เกษตร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขานรับนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับรายได้แก่เกษตรกร เฟ้นหาสหกรณ์ที่เข้มแข็ง 1,240 แห่ง ทำหน้าที่เป็นหัวขบวนนำเกษตรกรก้าวสู่ยุคอ...

สหกรณ์ในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มฯ เริ่มเปิดจุดรับซื้อข...

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด ลูกค้า ธ.ก.ส. นครพนม จำกัด (สกต.) ตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายจาตุรันต์  ...

แนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและข้อบกพร่องของสหกรณ์

ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะผลักดันให้มีการออกเกณฑ์กำกับสหกรณ์ ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนได้จนครบทุกเกณฑ์ที่กำหนด ข้อมูลข้อบกพร่อง...

วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 45 ปี

พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 45 ปี มีกิจกรรมสักการะสิ่งศ...

เรื่องน่าสนใจ