วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สหกรณ์

แท็ก: สหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2560 ขยายผลการปลูกฝังหลักวิ...

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ปี 2560             สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...

3 สหกรณ์ เข้มแข็งภาคเหนือ ผลิตสินค้าคุณภาพ-ไม้ง้อพ่อค้าคนกลาง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความมั่นคง มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทั้งนี...

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง มีกำไร 11.79 ล้านบาท สมาชิกศรัทธาในระบบสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยมีนายอนันต์  มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา...

ค้านเกณฑ์ใหม่กำกับสหกรณ์ เกษตรจ่อหารือคลังผ่อนปรน

สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่รุมค้านเกณฑ์กำกับดูแลฉบับใหม่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ “พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ” พร้อมรับไปหารือคลัง และ ธปท. ลดเก...

ดีเดย์คุม ‘ออมทรัพย์’-เครดิตยูเนี่ยน กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดถกเกณฑ์ใหม่ก่อนใช้ 1 มิ.ย.

กรมส่งเสริมสหกรณ์เตรียมตั้งโต๊ะถก พ.ร.บ.กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิตยูเนี่ยน พร้อมสมาชิกสหกรณ์ 200 แห่ง ร่วมกับที่ปรึกษาองค์กรอิสระให้คำแนะนำตามมติ...

สหกรณ์จังหวัดโคราช อัดงบ 20.32 ล้านบาท เสริมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์

นายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 เพื่...

กรมส่งเสริมสหกรณ์ปรับระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ปรับระบบจัดเก็บฐานข้อมูลสหกรณ์ เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อยอดธุรกิจสหกรณ์และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของภาครัฐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ปรับระ...

เปิดศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงิน ป้องกันความเสี่ยง-เตือนภัย-สร้างเสถียรภาพทางการเงินสห...

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดตัวศูนย์ใหม่ “ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์” เพื่อช่วยวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์ พร้อมทั้งเป็นเ...

สสพ.2 ติวเข้มกฎหมายฟอกเงิน สกัดขบวนการฟอกเงินผ่านสหกรณ์

นายธนิต จันทร์ประทีป ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เปิดเผยว่า...

สหกรณ์และนวัตกรรม….ทางออกแก้ปัญหาข้าวไทยอย่างยั่งยืน

ราคาข้าวที่ตกต่ำ มีต้นทุนการผลิตสูง หรือการเป็นหนี้ ล้วนเป็นปัญหาเรื้อรังของชาวนาไทย ทั้งๆที่เคยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก  ชาวนาซึ่งเ...

เรื่องน่าสนใจ