วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สายพันธุ์

แท็ก: สายพันธุ์

เทคนิคการเลี้ยง “กบนา” เชิงพาณิชย์

คุณสุจินต์ แสงแก้ว เป็นชาวตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เดิมมีอาชีพทำนาและทำสวน ด้วยมีความสนใจในการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ครึ่งบกครึ่...

เรื่องน่าสนใจ