วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สารชีวภัณฑ์ทดแทน

แท็ก: สารชีวภัณฑ์ทดแทน

“เกษตรเกาะยาวจับมือศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพังงา พัฒนาเกาะยาวสู่เมืองเกษตรอินทรีย์”

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวจับมือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ในวันที่ 23 มกราคม 256...

เรื่องน่าสนใจ