วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก สารยืดอายุสวนยาง

แท็ก: สารยืดอายุสวนยาง

“สารบีเทพ” BeThEPS นวัตกรรมใหม่ เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง ช่วยยืดอายุน้ำยางสด ใช้ง่าย ต้นทุนต่ำ สร้างราย...

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดค้น “สารบีเทพ” BeT...

เรื่องน่าสนใจ