วันพฤหัสที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมย

แท็ก: สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสบเมย

เกษตรกรแม่ฮ่องสอน รวมพลังเลี้ยงวัวขุนอย่างมีระบบ ดันรายได้พุ่ง

อาชีพทางการเกษตรของประชากรอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนใหญ่ทำนาปลูกข้าวนาปี เมื่อเสร็จจากการเก็บผลผลิตแล้วมักนิยมทำเกษตรนอกฤดู อย่างเช่น ปลูกกระเท...

เลี้ยงไก่ลูกผสมตะเภาทองสบเมย ที่แม่ฮ่องสอน โตเร็ว ตัวใหญ่ เนื้ออร่อย

ปศุสัตว์สบเมยนำไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นพันธุ์ไก่พื้นเมืองของจังหวัดที่มีคุณสมบัติเลี้ยงง่าย แข็งแรง หากินอาหารตามธรรมชาติ มาผสมกับไก่ตะเภาทองที่พัฒนาแล้ว...

เรื่องน่าสนใจ

มะยม คนชื่นชม นิยมเป็นผัก-ผลไม้มานาน

น้ำผึ้งยางพารา

ปลูกพริกทำได้ไม่ยาก…แต่ต้องเรียนรู้