วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว

แท็ก: สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว

เกษตรเกาะยาว จับมือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพังงาเพิ่มพื้นที่ป่า ลดความเสี่ยงการทำการเกษตรเชิงเ...

นับวันพื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจะลดลงเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ทำให้ฝนแล้งเป็นระยะเวลานาน ฝนตก...

“เกษตรเกาะยาว แนะเกษตรกรชาวสวนทุเรียนช่วยผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิต”

เกาะยาว เป็นอำเภอเล็กๆ ในจังหวัดพังงา อยู่กลางทะเลอันดามัน มีทัศนียภาพที่สวยงามตระการตา ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนปีละหลายแสนคน อีกทั้งเลื่องชื่อใน...

พัฒนาเกาะยาวสู่เมืองเกษตรอินทรีย์

อำเภอเกาะยาว มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 41,916 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 2,853 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ยางพารา ข้าวนาปี ไม้ผล และพืชผัก โดยเฉ...

“เกษตรเกาะยาวจับมือศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพังงา พัฒนาเกาะยาวสู่เมืองเกษตรอินทรีย์”

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาวจับมือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพังงา เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย ในวันที่ 23 มกราคม 256...

“ศิรสิทธิ์ ชลหัตถ์ Young Smart Farmer อำเภอเกาะยาว ทิ้งตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมห้าดาว เงินเดือนหลักแสน...

นายศิรสิทธิ์ ชลหัตถ์ Young Smart Farmer อำเภอเกาะยาว อายุ 38 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จบการศึกษาระดั...

เรื่องน่าสนใจ