วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี

แท็ก: สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี

วช. นำนวัตกรรมจัดการกับวัชพืช-ผักตบชวา ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วช. ได้รับมอบหมายจาก ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยคณะกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจ กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้ดำเนินกิจกรรม...

เรื่องน่าสนใจ