วันพฤหัสที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง

แท็ก: สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง

ผลิตภัณฑ์ กศน.พรีเมี่ยมอ่างทอง ยกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชน

“จังหวัดอ่างทอง” เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นแอ่งรับน้ำ สภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูก ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เช่น ทำนา ปลูกอ้อย ทำ...

เรื่องน่าสนใจ