วันพฤหัสที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก สุพรรณบุรี

แท็ก: สุพรรณบุรี

เผยผลงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 สุพรรณบุรี เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวทั้งปี

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร...

ศูนย์บริหารศัตรูพืชสุพรรณบุรี ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในพืชหลายชนิด

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้การดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต...

สุพรรณบุรี เปิดท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ “เส้นทางตามรอยทวารวดี มีดีต้องโชว์” กระตุ้นรายได้ชุมชน

สุพรรณบุรี ผุดโครงการ “เส้นทางตามรอยทวารวดี มีดีต้องโชว์” เปิดการท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ เพื่อกระตุ้นรายได้ให้กับชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่...

เรื่องน่าสนใจ