วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก ส้มโอพื้นเมือง

แท็ก: ส้มโอพื้นเมือง

“ทับทิมสยาม” ส้มโอพันธุ์พื้นเมือง จากยะรัง ถึงปากพนัง

ทับทิมสยาม ไม่ใช่พันธุ์ส้มโอดั้งเดิมในพื้นที่ปากพนัง หากแต่เป็นส้มโอพันธุ์พูโก หรือ ปูโก พืชท้องถิ่นเมืองของบ้านปราโอ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัต...

เรื่องน่าสนใจ