เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU)

แท็ก: หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU)

วช. – บพท. – สสว. – มทร. ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับสู่ชุมชนเข้มแข็ง ในงานมหกรรมวิจัยแห่...

จากการที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ให้นิยาม เศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Creative Economy ว่า “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการ...

มิติเศรษฐีกับเครื่องมือมหัศจรรย์ ช่วยธุรกิจชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สังกัดสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้กำหนดบทบาทเป...

บพข. เร่งหนุนวิจัยสารสกัดแปรรูปจากข้าวไทย หวังช่วยชาวนาพ้นวิกฤตราคาข้าวตกต่ำ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาสารสกัดแปรรูปจากข้าวที่ได้มาตรฐาน หวังสร้างมูลค่าเ...

เปิดตัว “ทปว.” 7 หน่วยบริหารและจัดการทุน พร้อมบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 หน่วยบริหารและจัดการทุน ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยก...

“PMU พบประชาคมวิจัยภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

“PMU พบประชาคมวิจัย” เป็นการเปิดเวทีทำความเข้าใจระหว่างหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (PMU) เกี่ยวกับภาพรวมในการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมใน...

เรื่องน่าสนใจ