วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก หน่อไม้ดอง

แท็ก: หน่อไม้ดอง

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี พัฒนาคุณภาพ “หน่อไม้ดอง” ปราจีนบุรี สู่อาหารปลอดภัย

นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงพื้นที่ช่วยวิสาหกิจชุมชนแปลงไผ่ใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี พัฒนาคุณภาพการผลิตหน่อไม้ดอง สู่อาหารปลอดภ...

“หน่อไม้ซิ่ง” หน่อไม้ดองบรรจุขวด แก้ปัญหาราคาตกยามหน้าฝน มีอาหารไว้กินยามแล้ง

คนโบราณกล่าวไว้ว่า อย่าซื้อควายหน้านา อย่าซื้อผ้า (ห่ม) หน้าหนาวŽ ความหมายของคำกล่าวย่อมบ่งบอกว่า ห้วงเวลาที่ห้ามสิ่งที่จะซื้อต้องมีราคาแพงมากกว่าปกต...

เรื่องน่าสนใจ