วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

แท็ก: องค์กรอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

CPF เน้นมาตรการความปลอดภัยอาหารที่เข้มข้น สร้างความมั่นใจผู้บริโภคและพนักงานในวิกฤตโควิด 19

การหยุดชั่วคราวหรือการปิดโรงแปรรูปเนื้อสัตว์และโรงงานผลิตอาหารในหลายประเทศหลังพบคนงานป่วยติดเชื้อโควิด 19 โดยเฉพาะผู้ผลิตอาหารใหญ่ของโลก อย่าง สหรัฐอเ...

เรื่องน่าสนใจ