วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

แท็ก: องค์การส่งเสริมการเลี้ยงโคนม

อ.ส.ค. พัฒนานวัตกรรมน้ำเชื้อคัดเพศ เพิ่มโอกาสได้ลูกโคนมตัวเมียกว่า 70%

เนื่องจากการใช้น้ำเชื้อแช่แข็งผสมเทียมโคนมในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรจะมีโอกาสได้ลูกโคเพศเมียมีเพียง 50% เท่านั้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (...

อ.ส.ค.หนุนเกษตรกรทำแปลงใหญ่ มุ่งลดต้นทุน-ยกมาตรฐานฟาร์ม

อ.ส.ค.หนุนเกษตรกรเลี้ยงโคนมแปลงใหญ่ ต่อยอดรูปแบบสหกรณ์ มุ่งลดภาระต้นทุนช่วยสมาชิก เร่งดันฟาร์มขนาดเล็กสู่ขนาดกลาง-ใหญ่ พร้อมยกระดับให้ได้มาตรฐานปี′60 ...

“อ.ส.ค.”จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติรำลึก รัชกาลที่ 9

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้า...

เรื่องน่าสนใจ