วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

แท็ก: อนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ชูโมเดล เส้นทาง R 10 Road of Paradise เชื่อมการท่องเที่ยว กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม

ความพยายามสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ๆ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับกลุ่ม CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ตามกรอบความร่วมมืออนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ GM...

เรื่องน่าสนใจ