วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก อบเมล็ดพันธุ์

แท็ก: อบเมล็ดพันธุ์

วว.วิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผลผลิตด้านการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย วทน.

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบ...

เรื่องน่าสนใจ