วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว

แท็ก: อาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว

“เก็บป่ามาฝากเมือง” เรื่องสมุนไพรไทยในหนังสือดี

ปัจจุบัน มักพูดกันในวงการศึกษาเรื่องอาหารว่า ความรู้เกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพรรักษาโรค ตลอดจนการรู้จักเก็บหาผักล้มลุก ผักยืนต้นมากิน ดูจะลดน้อยลงเรื่อย...

เรื่องน่าสนใจ