วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก อุตสาหกรรมอาหาร

แท็ก: อุตสาหกรรมอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. ครีเอต ยกงานวิจัยมาเปิดตลาด อัพราคามันสำปะหลังไทย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดเป็นสถาบันชั้นนำในด้านการผลิตบัณฑิตและสร้างสรรค์ผลงานด้านอุตสาหกรรมเกษตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ด้วยประสบก...

เทรนด์ธุรกิจอาหารโตเดินหน้าลงทุนในอีอีซี

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยในปี 2561 คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากปี 2560 ในอัตรา 7.0% มูลค่า...

สถาบันอาหาร มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสู่ยุค 4.0

ภายใต้นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล สถาบันอาหาร (National Food Institute : NFI) ได้จัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ 20 ปี เพื่อเป็นกรอบในการพัฒ...

ความสำคัญของระบบตรวจสอบย้อนกลับในอุตสาหกรรมอาหาร

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) คือ ระบบที่ภาคการผลิตจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจต่อการซื้อสินค้ากลไกของระบบเป็นกระบวนการประกันความปลอ...


เรื่องน่าสนใจ