วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562
หน้าแรก แท็ก อู่ทอง

แท็ก: อู่ทอง

เผยผลงาน ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 สุพรรณบุรี เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวทั้งปี

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร...

อู่ทอง 15

ผลผลิต  17-18  ตัน/ไร่ ความหวาน        14.61  ซีซี เอส. จำนวนลำ          10,000 ลำ/ไร่ การเจริญเติบโต   ปานกลาง การไว้ตอ            ดี ...

เรื่องน่าสนใจ