วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก ฮินดูบราซิล

แท็ก: ฮินดูบราซิล

เลี้ยงสัตว์ สไตล์ต้นไผ่ฟาร์ม เน้นสวยและแปลก

“ดั้งเดิมนั้นผมเลี้ยงวัวพื้นเมือง โดยจะขายใน 2 แบบ คือ ขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อโดยทั่วไป และอีกส่วนขายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจะนำไปเลี้ยงเป็นวั...

เรื่องน่าสนใจ