วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล

แท็ก: เกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิล

วช. ชูงานวิจัยศึกษา “โรคไวรัสทิลาเปียเลค” ต้นเหตุโรคตายเดือนในปลานิล

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิดชูผลงานวิจัยดีเด่น การศึกษา “โรคไวรัสทิลาเปียเลค” โรคไวรัสอุบัติใหม่ที่เป็นสาเหตุการตายของลูกปลานิลในช่วงหนึ่งเดือน...

เรื่องน่าสนใจ