เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก เกษตรดีเด่น

แท็ก: เกษตรดีเด่น

ใช้ระบบบัญชี พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ทำกล้วยหอมทองนอกฤดู

ความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ผสมผสานกับภูมิปัญญาการเพาะปลูก ประมง และปศุสัตว์ เกิดเป็นพืชผลการเกษตรที่ดี มีคุณภ...

สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร กับผลงานดีเด่นระดับประเทศ ปี 60

ถ้าเอ่ยถึงจังหวัดสกลนคร หลายท่านที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จะต้องนึกถึง หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอริยสงฆ์ที่ประชาชนทั่วไปเคารพนับถือ แห่งวั...

เสมอ หาริวร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศปี 60 ผู้ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนและช...

จากความไม่อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ เพาะปลูกไม่ได้ผล ชุมชนขาดแคลนอาหาร นักเรียนประสบปัญหาภาวะทางโภชนาการ จึงริเริ่มสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ทางอาหาร ทั้งใน...

คำพันธ์ เหล่าวงษี ทำเกษตรอินทรีย์ พึ่งปัจจัยภายใน ผลงานเด่นเรื่องข้าวอินทรีย์

ทางเดินชีวิต...สู่แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณคำพันธ์ เหล่าวงษี อยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 2 บ้านดอนแดง ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาส...

เรื่องน่าสนใจ