วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เกษตรทฤษฎีใหม่

แท็ก: เกษตรทฤษฎีใหม่

สหกรณ์การเกษตรคอนสาร ส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่

ตามที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการสร้างผู้นำสหกรณ์ต้นแบบสู่ Young Smart Cooperative Directors เพื่อให้ความรู้กั...

สุรินทร์เปิดศูนย์ศึกษา 1 ไร่ 1 แสน

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ โครงการ 1 ไร่ 1 แสน หอการค้าจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสมบัติ สมบูรณ์เทอดธนา ปร...

เกษตรกรรมทางเลือกสุวรรณภูมิน้อมนำเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่อย่างพอเพียง

วัชรินทร์  เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ ได้รับมอบหมายจากคุณเสน่ห์ รัตนาภรณ์ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด  ให้ดำเนินโครงการเกษตรกรรมทางเลือก สู่เกษตรทฤษฎีใหม่...

พลิกผืนดินทุ่งกุลาร้องไห้ ฝ่าแล้ง! ทำเกษตรผสมผสาน ได้ผลดี ทุกส่วนของสวนสามารถทำเงินได้หมด

ดินแดนที่ขึ้นชื่อว่า “ฝนแล้ง แมลงกิน ดินไม่ดี ดินเค็ม” คือ ทุ่งกุลาร้องไห้ 2.1 ล้านไร่ครอบคลุม 5 จังหวัด มีศรีสะเกษ ยโสธร สุรินทร์ มหาสารคามและจังหวัด...

ทำเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ มีรายรับตลอดปี

คุณสำเริง จันทร์คูเมือง วัย 54 ปี กับ คุณละอองดาว จันทร์คูเมือง สามีภรรยา ชาวบ้านร้านหญ้า อยู่เลขที่ 89 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด...

เรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อในสวนเกษตรทฤษฎีใหม่

นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 1 ใน 9 ไฮไลท์สำคัญของงานอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่ได้รวบรวมวิถีเกษตรของพ่อ “จากนภา ภูผา สู่มหานที” ไม่ว่า...

เรื่องน่าสนใจ