วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เกษตรปราจ้ีนฯ

แท็ก: เกษตรปราจ้ีนฯ

เกษตรปราจีนฯ ฟื้นฟูแปลงไม้ผล พื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางพิมพา ดวงประชา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เกษตรอำเภ...

เกษตรปราจีนฯ ลงพื้นที่ถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ผลิตส้มโอ อ.ศรีมหาโพธิ พร้อมเดินหน้าหา แนว...

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่สัมมนาเชิงปฏิบัติก...

เกษตรปราจีนฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2563 พร้อมให้บริการทางการเกษตร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท...

เกษตรปราจีนฯ ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศพก. (D...

เกษตรปราจีนฯ จัดงานรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตร ผู้ผลิตพบผู้บริโภค เกษตรกรขนของดีมาจำหน่ายกว่า 200 ราย

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย     ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจั...

เกษตรปราจีนฯ วิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้มอบหมายใ...

เรื่องน่าสนใจ