เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก เกษตรปราจ้ีนฯ

แท็ก: เกษตรปราจ้ีนฯ

เกษตรปราจีนฯ พร้อมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมมอบอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม...

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดปราจีน...

เกษตรปราจีนฯ ฟื้นฟูแปลงไม้ผล พื้นที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางพิมพา ดวงประชา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เกษตรอำเภ...

เกษตรปราจีนฯ ลงพื้นที่ถอดบทเรียนปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ผลิตส้มโอ อ.ศรีมหาโพธิ พร้อมเดินหน้าหา แนว...

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่สัมมนาเชิงปฏิบัติก...

เกษตรปราจีนฯ จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2563 พร้อมให้บริการทางการเกษตร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท...

เกษตรปราจีนฯ ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อขับเคลื่อน ศพก. (D...

เกษตรปราจีนฯ จัดงานรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตร ผู้ผลิตพบผู้บริโภค เกษตรกรขนของดีมาจำหน่ายกว่า 200 ราย

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย     ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจั...

เกษตรปราจีนฯ วิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

นายยศพนธ์ ทัพพระจันทร์ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดปราจีนบุรี จึงได้มอบหมายใ...

เรื่องน่าสนใจ