วันพฤหัสที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565
หน้าแรก แท็ก เกษตรผสมผสาน

แท็ก: เกษตรผสมผสาน

2 พี่น้องหันหลังให้ชีวิตสาวโรงงาน กลับบ้านเกิด พลิกฟื้นผืนนา 2 ไร่ กลายเป็นไร่นาสวนผสม

สองพี่น้องชาวบ้านเขาตาหน่วย ตำบลเกาะเปริด (เกาะ-เปิด) อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี คือ นางสาวสุรีย์พร สระแก้ว กับ นางสาวกมลพรรณ ชายหาด ที่ใช้ชีวิตเป...

ชี้ช่องรวย ปลูกผัก-เลี้ยงสัตว์ เพิ่มรายได้หลักหมื่นในสวนยาง

การทำสวนยางพารา มีข้อดีหลายประการ เนื่องจากเป็นพืชที่เปิดกรีดน้ำยางได้เกือบทุกวัน สร้างรายได้สม่ำเสมอ มีตลาดรองรับที่แน่นอนเพราะเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุต...

ปลูกสวนป่าสร้างเงินในอนาคต ปลูก 1 ไร่  มีเงินใช้ เงินเก็บ ได้ตลอดชีวิต

“แรกๆ ใครก็หาว่าบ้า มีที่ดินดีๆ เอามาปลูกสวนป่า ปลูกไปเมื่อไร จะโต เชื่อสิยังไงก็ไปไม่รอด” คำพูดเหล่านี้หญิงแกร่งคนนี้ ไม่เคยลืม แต่ ณ ปัจจุบัน คำพู...

สวนทุเรียนนนท์ ยายละมัย ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล และโครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์อย่างยั่งยืน...

หากกล่าวถึงทุเรียนนนท์ เชื่อว่าหลายคนคงต้องนึกถึงทุเรียนก้านยาวเป็นสายพันธุ์แรกๆ ประวัติของทุเรียนนนท์มีมาแต่ช้านานแล้ว ดั้งเดิมนั้นพื้นที่จังหวัดนนทบ...

หญิงเก่งเมืองนครสวรรค์ ปลูกพืชมากกว่า 30 ชนิด สร้างความยั่งยืนทางอาหาร ผลพลอยได้คือน้ำผึ้ง ขายได้ทั้...

ด้วยสถานการณ์ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักอย่างข้าวและยางพารา ส่งผลให้เกษตรกรหลายรายมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทำสว...

อดีตสาวโรงงาน สู่เกษตรกรเลี้ยงแพะล้อมคอก ควบคู่ทำเกษตรผสมผสาน สร้างรายได้คูณสอง

ปัจจุบัน กระแสการเลี้ยงแพะกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการเนื้อแพะสูง จึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเลี้ยงแพะอย่างต่...

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สานต่อ “โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ” ให้เกษตรกรมีรายได้มั...

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มุ่งมั่นสานต่อโครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ โดยเน้นให้เกษตรกรมีรายได้มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิต...

เกษตรผสมผสาน สวนแคน-แอน

“ผมเกิดมาในครอบครัวคนจนครับ พ่อแม่ทำงานรับจ้าง ไม่มีที่ดินของตัวเอง รับจ้างทำงานด้านเกษตรมาตลอด จนมองว่าอาชีพเกษตรยังไงก็จน ไม่มีทางจะสร้างฐานะความเป็...

หนุ่มวิศวะ หัวใจเกษตร กลับบ้านเกิดสานงานเกษตรผสมผสาน

เมื่อการทำไร่ ทำสวน กลายเป็นภารกิจสำคัญของคนรุ่นใหม่ในนาม “Young Smart Farmer” ผู้นำเกษตรกรยุคใหม่ ที่จะสร้างเครือข่าย เชื่อมโยงชุมชน ยกระดับสินค้าเกษ...

ราชาสมุนไพร “เห็ดหลินจือแดง” ณ อารีย์ฟาร์มเห็ดไทรโยค ที่เป็นมากกว่าฟาร์มเห็ดกับเกษตรผสมผสาน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่รัก บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งจากการเรียนในรายวิชาส่งเสริมการเกษตร สาขา วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในคว...

เรื่องน่าสนใจ