เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2567
หน้าแรก แท็ก เกษตรพอเพียง

แท็ก: เกษตรพอเพียง

การเคหะแห่งชาติ หนุนเกษตรพอเพียง ‘ชุมชนดินแดง’ พืชผักเพื่อส่วนรวม

นายสมชาย ชาตะรูปะ ประธานกลุ่มเกษตรอาสาพอเพียง ผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของการเคหะแห่งช...

“ครูบัญชีอาสา” อดีตเคยติดการพนัน หนี้สินท่วมตัว หันยึดหลักทำเกษตรพอเพียง ใช้พื้นที่ 53 ตารางวา แก้จน...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ส่งเสริมและผลักดันให้เกษตรกรและประชาชน มีการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนมาอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างครูบัญชี...

เกษตรกรปากช่อง อดีตปลูกผัก 500 ไร่ สู่ความพอเพียง ลดเหลือ 40 ไร่ ได้ดีกว่าเดิม

อาชีพเกษตรกรรม นอกจากจะเป็นกระดูกสันหลังของชาติแล้ว ยังกลายเป็นอาชีพรองรับสำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา หรือแม้กระทั่งนักธุรกิจร้อยล้าน พัน...

อดีตช่างเฟอร์นิเจอร์ เมืองพะเยา ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกผักพื้นบ้านแบบอินทรีย์

คุณนิตย์ เครือน้อย อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา อดีตช่างเฟอร์นิเจอร์ ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรแบบผสมผสาน ตามแ...

เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ กับ “วินิจ สุภาจันทร์” ปราชญ์ชาวนา อำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่ทำการเกษตร 937,692 ไร่ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 และข้าวพื้นเมืองเป็นหลัก แต่จุดอ่อนของจังหวัดอำนาจเจริญก็คือ มีพื...

เกษตรกรชัยนาท ใช้พื้นที่ 12 ไร่ ทำเกษตรพอเพียง สลัดความยากจนไปจากชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเอง เกษตรกรจะใช้ความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการที่ดินโดยเฉพาะแหล่งน้ำ และก...

ไปเล้ย…ไปเลย

สวัสดีท่านผู้อ่านที่รักและคิดถึงทุกท่านครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับในช่วงเวลานี้ บางท่านอาจยังทำงานอยู่ที่เดิม บางท่านอาจเปลี่ยนงานใหม่ และอาจมีบางท่าน...

อดีตศึกษานิเทศก์ ทำสวนเกษตรผสมผสานหลังเกษียณ ชีวิตดี มีเงินเหลือเก็บ

การทำเกษตรแบบผสมผสาน หรือไร่นาสวนผสม ไม่มีคำจำกัดความ ไม่มีกติกาหรือกฎตายตัว ว่าต้องเป็นพืชชนิดใด เลี้ยงสัตว์ชนิดใด ทั้งนี้ เพราะแต่ละพื้นที่และท้องถิ...

คนกาฬสินธุ์ ใช้พื้นที่ 2 ไร่ ขยายพันธุ์ไม้ผล สร้างรายได้ดี

คุณวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือเมืองน้ำดำ กาฬแปลว่า ดำ, สินธุ์แปลว่า น้ำ ครับ เดินทางเข้าพื้นที่บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 4 ...

คำเดื่อง ภาษี สุดยอดคนเกษตรแห่งแดนอิสาน เจ้าของวลี “คนและสัตว์อยู่ร่วมกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมี”...

คุณคำเดื่อง ภาษีชาวอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมได้ทำการเกษตรเชิงเดี่ยว คือการปลูกปอ ในช่วงแรกราคาผลผลิตดีจึงได้กู้เงินเพื่อลงทุนขยายพื้นที่เพาะปลู...

เรื่องน่าสนใจ