วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เกษตรยุคดิจิตอล

แท็ก: เกษตรยุคดิจิตอล

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ก้าวล้ำนำเกษตรกรสู่ยุคดิจิทัล

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (de...

เรื่องน่าสนใจ