วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เกษตรสมบูรณ์

แท็ก: เกษตรสมบูรณ์

เกษตรกรเกษตรสมบูรณ์ ปลูก และแปรรูปยาสูบ จำหน่าย

ในบรรดาพืชที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรของอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีหลายชนิด อาจเป็นเพราะความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ รวม...

ปลูกพริกในนาข้าว สร้างรายได้เสริมหลังเก็บเกี่ยว ของกลุ่มเกษตรกร อำเภอเกษตรสมบูรณ์

"ดินแดนป่าสอนลอน สะออนสาวบ้านแต้ งามแท้แลคิ้งไกล น้ำพรมไหลผ่าน สงกรานต์ภูกุ้มข้าว นมัสการพระเจ้าองค์ตื้อ ลือพระไกรสิงหนาท พระธาตุกุดจอก นามบ่งบอกคือเก...

เรื่องน่าสนใจ