วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS

แท็ก: เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS

สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ ต้นแบบความสำเร็จทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560...

เรื่องน่าสนใจ