วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เกษตรอินทรีย์

แท็ก: เกษตรอินทรีย์

สศก. เปิดเวทีใหญ่ 2 ภาค ระดมเครือข่ายขยายช่องทางและโอกาสตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

สศก. ร่วม มกอช. จัดเวทีใหญ่ ระดมเครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือ พร้อม...

เกษตรกรพังงา ปลูกข้าวไร่ดอกข่า แซมในสวนยาง และสวนปาล์มปลูกใหม่ ผลผลิตดีมีข้าวกินตลอดปี

ข้าวเป็นอาหารหลักที่คนในถิ่นสุวรรณภูมิบริโภคมาช้านาน ในยุค 100 ปีที่ผ่านมา มีข้าวพันธุ์ต่างเป็นพันชนิด เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวกต้องทำให้ชาวนาเก็บพัน...

ลุงเล็ก ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ ชวนทำไร่นาสวนผสมลดใช้สารเคมี หันใช้ปุ๋ยชีวภาพ ทำได้ไม่มีขาดทุน

กว่าพื้นที่ 50 ไร่ ของ คุณเล็ก ทองต้น วัย 71 ปี ประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดป...

ดัน อุดรฯ ฮับเกษตรอินทรีย์ พณ. เล็งจัดบุฟเฟต์ ‘ทุเรียน’ ภาคตะวันออก

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้พาณิชย์ภูมิภาคขับเคลื่อนนโยบายเกษตรอินทรีย์ในการส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์รวมตล...

บ้านคลองโยง“ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ชานกรุง”ลด ละ เลิก สารเคมี ปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ ส่งออกมาตรฐาน IFOAM

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คลองโยง เป็นกลุ่มผู้ผลิตพืชผักอินทรีย์ ตั้งอยู่ที่หมู่๑ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๘ โดยการรว...

ศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม-กลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เขาโจด เมืองกาญจน์ อีกหนึ่งต้นแบบความสำเร็จเกษตรอินทรี...

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ถอดบทเรียนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ จากศูนย์กสิกรรมท่ามะขาม และกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์เขาโจด จังห...

ทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชหมุนเวียนภายในรั้วบ้าน ใช้พื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีผักกินตลอดปี

เกษตรอินทรีย์ เป็นการทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตร ที่ไม่มีสารเคมีตกค้าง และหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดิน ทางน้ำ และทางอากา...

1 ไร่ ได้แสน กับ ประคอง คงมูล ด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยมูลสุกร แห่งเมืองน้ำดำ

วันนี้ทีมข่าว เดินทางแวะเยี่ยมยามถามข่าว เกษตรกรผู้มีความสำเร็จ คุณประคอง คงมูล อายุ 65 ปี คุณคำพันธ์ คงมูล อายุ 63 ปี บ้านเลขที่ 84 หมู่ที่ 7 บ้านโพน...

สังคมสุขใจ ตามรอยพระบาท…สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  ประธานในพิธีเปิดงานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยพระบาท...สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียง”  ...

ศรแดง ทำโครงการ “ผักโรงเรียน” ส่งเสริมเด็กไทยรักเกษตร

ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการทำเกษตรกรรม ทาง บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อยากปลูกฝังให้เด็กรุ่นหลังรักในอาชีพการทำเกษตร จึงเล็งเห็นความสำคัญนำทัพสื่อมวล...

เรื่องน่าสนใจ