วันพฤหัสที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เกษตรอินทรีย์

แท็ก: เกษตรอินทรีย์

สุบิน ยอดประทุม นักสู้เพื่อเกษตรอินทรีย์ แห่งเขาภูซาง หนองบัวลำภู

คุณสุบิน ยอดประทุม เกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2514 อายุ 50 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่ 296 หมู่ที่ 15 บ้านต่างแคน ตำบลบ้านโคก...

สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยรุกคืบขยายวงสังคมอินทรีย์ ดึงภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน พร้อมเปิดตัว “TOCA...

บรรยากาศสบายๆ ของร้าน Patom Organic Living ใจกลางกรุง ซอยทองหล่อ 23 ถูกเลือกเป็นหนึ่งในฮับเชื่อมต่อสังคมอินทรีย์ ที่คนต้นน้ำ คือเกษตรกรอินทรีย์ และคนป...

“ปลาในนาข้าว+ทำเกษตรลดต้นทุน” ปฐมบทการเกษตรที่ยั่งยืน ของ “เขื่อง วิลัย” ชาวขุนยวม แม่ฮ่องสอน

การเลือกประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชาวบ้านที่แม่ฮ่องสอน ไม่ว่าจะปลูกพืชไม้ผลนานาชนิดล้วนแต่ต้องถูกกำหนดให้เป็นไปตามลักษณะภูมิประเทศที่บ้านเรือนตั้งอยู่บนภ...

“ส้มโอหอมควนลัง” ไม้ผลทางเลือก สำหรับผู้สนใจทำเกษตรหลังเกษียณ

กศน. อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในตำ...

ม. มหิดล พลิกฟื้นชุมชน พึ่งตนเองด้วยเกษตรอินทรีย์ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย COVID-19

หนึ่งในเสาหลักของการประเมินระดับความมั่นคงทางอาหาร (Pillars of Food Security) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) คือ การเข้าถึงแหล่งอาหาร (Food Access) ซึ่งการ...

ชวนเที่ยว “สวนนงนุช 2” แหล่งเรียนรู้เกษตรครบวงจร

เทศกาลวันหยุดยาวในช่วงนี้ หลายครอบครัววางแผนเที่ยวต่างจังหวัดกันอีกรอบ หากใครไม่อยากเสียเวลาขับรถระยะทางไกล แนะนำให้แวะเที่ยว “สวนนงนุชพัทยา 1 ใน 10 ส...

กว่า 10 ปี กับงานสวน “วนเกษตร” ที่กบินทร์บุรี เน้นพืชหมุนเวียน-ปลูกสมุนไพรกันแมลง

ระบบวนเกษตร หมายถึง การทำเกษตรในพื้นที่ป่า เช่น ปลูกพืชเกษตรแซมในพื้นที่ป่าธรรมชาติ หรือการนำสัตว์ไปเลี้ยงในป่า การเก็บผลผลิตจากป่ามาใช้ประโยชน์อย่างย...

หนุ่มนักเรียนนอก จบ ป.โท ปลูกถั่วเหลืองอินทรีย์ ขายผ่านสื่อเทคโนโลยี ขยายตลาดได้กว้าง

ถั่วเหลือง เป็นพืชที่พบในประเทศจีน เมื่อเกือบ 5,000 ปีที่แล้ว บริเวณลุ่มแม่น้ำเหลือง จากนั้นแพร่กระจายพันธุ์ไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีก่อนเข้าสู่ยุโร...

เกษตรกรปราจีนฯ ทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชพื้นบ้าน ผักตามฤดูกาล สร้างรายได้กว่าปีละครึ่งล้าน

คุณสุนทร คมคาย รองประธานกลุ่มสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรี อยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เกษตรกรนักสู้...

“บ้านคลองโยง” ต้นแบบเกษตรอินทรีย์ชานกรุง ปลูกพืช-เลี้ยงสัตว์ มาตรฐาน IFOAM

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คลองโยง เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกที่มีความสนใจในการทำพืชผักอินทรีย์ เมื่อปี2558 ตั้งอยู่ที่หมู่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล ...

เรื่องน่าสนใจ