วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เกาตรอินทรีย์

แท็ก: เกาตรอินทรีย์

แหนแดง พืชน้ำมหัศจรรย์ ใช้ผลิตปุ๋ย ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ ทำเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุน

แหนแดง เป็นพืชตระกูลเฟิร์นชนิดลอยน้ำ เจริญเติบโตลอยอยู่บนผิวน้ำในที่ที่มีน้ำขังในเขตร้อนและเขตอบอุ่น แหนแดงที่พบอยู่ทั่วโลกมีอยู่ด้วยกัน 7 ชนิด ในประเ...

ย้ำผลสำเร็จเกษตรอินทรีย์นาโส่ได้คุณภาพในระดับสากล

กลุ่มเกษตรกร นาโส่ จังหวัดยโสธร อีกหนึ่งความสำเร็จในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์คุณภาพได้มาตรฐานตามระบบงานเกษตรอินทรีย์ สู่การส่งออกทั้งในแล...

เรื่องน่าสนใจ