วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก

แท็ก: เครื่องผลิตปุ๋ยหมัก

วช. นำนวัตกรรมจัดการกับวัชพืช-ผักตบชวา ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วช. ได้รับมอบหมายจาก ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยคณะกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจ กลุ่มงานโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้ดำเนินกิจกรรม...

วช. นำนวัตกรรมจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำนวัตกรรมจัดการกับวัชพืชและผักตบชวา ภายใต้โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง...

วช. นำนวัตกรรมจัดการวัชพืชและผักตบชวา โครงการจิตอาสา จ.ลพบุรี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)นำนวัตกรรมจัดการวัชพืชและผักตบชวาร่วมโครงการจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ ณ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการจิตอาสาเฉพาะกิจกลุ่มงานโค...

วช. สืบสานพระราชดำริ ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประ...

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สืบสานพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุ...

เรื่องน่าสนใจ