วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เครื่องอัดภาชนะใบไม้

แท็ก: เครื่องอัดภาชนะใบไม้

ม.เกษตรฯ กำแพงแสน เดินหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (U2T) มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้...

ตามที่เมื่อพฤศจิกายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดตัว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (U2T) มหาวิทยาลัยสู่ตำบ...

เรื่องน่าสนใจ