วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เครื่องเติมอากาศแบบอัตโนมัติ

แท็ก: เครื่องเติมอากาศแบบอัตโนมัติ

นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย พัฒนาเครื่องเติมอากาศแบบอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกระชังปลา ต้นทุนต...

ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในพื้นที่แม่น้ำตาปีเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากมีการลงทุนน้อย  ไม่ต้องขุดบ่อ  โดยจะใช้การเลี้ยงในกระชังในแม่น้ำตาปี ซึ...

เรื่องน่าสนใจ