วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เชื้อไวรัสทิลาเปียเลค (Tilapia Lake Virus : TiLV )

แท็ก: เชื้อไวรัสทิลาเปียเลค (Tilapia Lake Virus : TiLV )

วช. ชูงานวิจัยศึกษา “โรคไวรัสทิลาเปียเลค” ต้นเหตุโรคตายเดือนในปลานิล

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิดชูผลงานวิจัยดีเด่น การศึกษา “โรคไวรัสทิลาเปียเลค” โรคไวรัสอุบัติใหม่ที่เป็นสาเหตุการตายของลูกปลานิลในช่วงหนึ่งเดือน...

เรื่องน่าสนใจ