วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
หน้าแรก แท็ก เด็กชนเผ่า

แท็ก: เด็กชนเผ่า

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน ศูนย์รวมเด็กกินนอน ทำเกษตรยังชีพ

ปีที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าไปส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยมนำร่อง 6 แห่ง ในจังหวัดน่าน ...

เรื่องน่าสนใจ