วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564
หน้าแรก แท็ก เด็กทำเกษตร

แท็ก: เด็กทำเกษตร

โรงเรียน ตชด. บ้านแพรกตะคร้อ หัวหิน สร้างความสุข ผ่านห้องเรียนธรรมชาติ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แม้จะเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยว แ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 น่าน ศูนย์รวมเด็กกินนอน ทำเกษตรยังชีพ

ปีที่ผ่านมา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าไปส่งเสริมการนำมาตรฐานไปใช้ในสถานศึกษาระดับมัธยมนำร่อง 6 แห่ง ในจังหวัดน่าน ...

โรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง เกษตรสมบูรณ์ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ส้มโอพันธุ์พื้นเมือง

ระยะทางจากถนนใหญ่ตัดพุ่งตรงเข้าไปตามถนนที่มีเลนให้รถวิ่งเข้าออกไม่เล็กนัก มีป้ายบอกทางเป็นทางเข้าโรงเรียนบ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง ตำบลโนนทอง อำเภอเกษ...

เรื่องน่าสนใจ